Sunday, June 6, 2010

CONFUCIUS MENGENAI PEMERINTAHAN YANG BAIK


share on facebook
Font Re-Size
Pada suatu ketika seorang murid berkata kepada Confucius,
"Apakah unsur-unsur dasar untuk suatu pemerintahan yang
baik?"

Ia menjawab, "Makanan, senjata dan kepercayaan rakyat."

"Tetapi," lanjut murid itu, "kalau anda dipaksa untuk
melepaskan salah satu dari ketiga unsur itu, mana yang akan
anda lepaskan?"

"Senjata."

"Dan kalau anda harus melepaskan satu lagi dari dua yang masih
tinggal?"

"Makanan."

"Tetapi tanpa makanan rakyat akan mati!"

"Sejak dahulu, kematian merupakan bagian hidup manusia.
Tetapi rakyat yang tidak lagi mempercayai para pemimpinnya,
sungguh celaka."

0 comments:

Post a Comment