Friday, September 27, 2013

Nabi Purba Ru Jiao/Khonghucu (24) - Nabi Baginda Ji Chang


share on facebook
Font Re-Size
Nabi Baginda Ji Chang 姬 昌 permaisurinya bernama Tai Si 太 姒; Sheng Wang, ayah dari raja Wu Wang 武王 (1134 s.M. – 1115 s.M.) pendiri dinasti Zhou (1122 s.M. – 255 s.M.) Pada waktu itu Raja terakhir dinasti Shang ialah Zhou Wang / Yin Shou yang perilakunya sangat sewenang-wenang.  Nabi Baginda Ji Chang yang berkedudukan sebagai Xi Bo (Pangeran Barat) meski senantiasa menunjukkan kesetiaannya patuh dan membela dinasti Shang tetapi bahkan dihukum buang di tanah You Li 羑 里 selama tujuh tahun baru dibebaskan pulang ke negerinya. Di tanah You Li, Ji Chang justru beroleh kecerahan batin menerima wahyu Gua Ci 卦 辭  tentang makna seluruh Heksagram dalam Kitab Yi Jing 易 經. Ajaran yang dibawakan oleh raja Wen banyak terungkap dalam Tai Shi 泰 誓/ Maklumat Agung raja Wu (putera raja Wen) tatkala menghadapi perang besar di padang Mu Ye 牧 野 melawan raja terakhir dinasti Shang. Sabda-sabda itu antara lain berbunyi :

Hormat akan Tian Yang Maha Esa adalah menggenapkan FirmanNya (Gong Tian Cheng Ming 恭 天 成 命)

 Shu Jing V. III : 7

Tian melihat seperti rakyatku melihat Tian mendengar seperti rakyatku mendengar (Tian Shi Zi Wo Min Shi 天 視 自 我 民 視)(Tian Ting Zi Wo Min Ting  天 聽 自 我 民 聽) 

 Shu Jing V. IB : 7


Langit dan Bumi adalah Ayah Bunda Berlaksa Makhluk dan Benda (Wei Tian Di Wan Wu Fu Mu 惟 天 地 萬 物 父 母), Diantara Semua Mahluk, Manusia adalah yang paling tinggi dikaruniai kemampuan (Wei Ren Wan Wu Zhi Ling 惟 人 萬 物 之 靈). Orang yang tulus jelas pendengaran dan cerah penglihatan dijadikan penguasa Agung (Dan Cong Ming Zuo Yuan Hou 亶 聰 明 作 元 后); dan penguasa Agung itu dijadikan Ayah Bunda rakyat (Yuan Hou Zuo Min Fu Mu  元 后 作 民 父 母)


Tian Melindungi rakyat di bawah, ada yang dijadikan pemimpin dan ada yang dijadikan guru(Tian You Xia Min 天 佑 下 民 , Zuo Zhi Jun 作 之 君 , Zuo Zhi Shi作 之 師); agar dapat membantu Tuhan Khalik Semesta Alam mengasihi dan mengayomi Empat Penjuru (Wei Qi Ke Xiang Shang Di, Chong Sui Si Fang 惟 其 克 相 上 帝, 寵 綏 四 方)  


   Shu Jing V. IA:7
Please write a comment after you read this article. Thx..!! 

Tekan "Like" jika kamu menyukai artikel ini. 
Tekan "Share" atau "Tweet" jika menurutmu artikel ini bermanfaat untuk teman2 kalian.

0 comments:

Post a Comment