Wednesday, August 18, 2010

MAKNA SEMBAHYANG JING HE PING (Arwah Umum)/Cit Gwee


share on facebook
Font Re-Size
Sesungguhnya laku bakti itu ialah pokok kebajikan. Daripadanya agama berkembang. Tubuh, anggota badan, rambut dan kulit, diterima dari ayah dan bunda. Perbuatan tidak berani membiarkannya rusak, itulah permulaan laku bakti. Menegakkan diri hidup melaksanakan Jalan Suci, meninggalkan nama baik di jaman kemudian sehingga memuliakan ayah dan ibu, itu akhir laku bakti. Adapun laku bakti itu dimulai dengan mengabdi kepada orang tua, selanjutnya mengabdi kepada pemimpin dan akhirnya menegakkan diri.

Demikianlah laku bakti itu : langit mempunyai ketertiban, bumi mempunyai kebenaran dan rakyat/manusia mempunyai prilaku. Maka ketertiban langit dan bumi itu menjadi teladan rakyat. Oleh karena langit, bumi menjadi subur dan member keberuntungan. Sungguh besarlah makna laku bakti. Di antara watak-watak yang terdapat langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Di antara prilaku manusia tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Di dalam laku bakti tiada yang lebih besar daripada menaruh hormat kepada orang tua dan hormat kepada orang tua itu tiada yang lebih besar daripada bersujud dan hidup selaras dengan Firman Tuhan.


Seorang Susilawan mengutamakan pokok, sebab, setelah pokok itu tegak, niscaya Jalan Suci itu akan tumbuh. Laku bakti dan rendah hati itulah pokok perilaku cinta kasih, pokok kebajikan. Dalam berkata, ingatlah akan orang tuamu, ingat akan leluhurmu. Maka dengan sembahyang kepada arwah leluhur menjadikan orang senantiasa ingat akan tanggung jawabnya kepada yang telah mendahulu. Ia akan membina diri, hati-hati dalam perbuatan dan takut menodai mereka yang telah mendahulu. Dengan hormat kepada leluhur berarti pula hormat setia kepada Tian, membawa perbuatannya berkenan kepada Tian sehingga boleh membawa berkah bagi dunia.

Demikianlah pada bulan 7 Im lek, dilakukan sembahyang kepada leluhur, dilakukan pula sembahyang kepada segenap arwah yang telah mendahulu dan semuanya hendaknya meneguhkan iman kita setia melaksanakan Firman Tian dan mencintai, tenggang rasa, tepa salira kepada sesama makhluk Tian dan menyayangi lingkungan hidupnya. Jangan lupakan biar kepada mereka yang telah jauh. Perbuatan yang selaras dengan Firman itu akan banyak menurunkan berkah.sumber: disini

0 comments:

Post a Comment